Japan


Home > About Toshiba > Investor Relations > Corporate Governance >

Directors and Executives

May 8, 2013

As of June 22, 2012

Directors

Chairman of the Board and Director: Atsutoshi Nishida  
Vice Chairman of the Board and Director: Norio Sasaki  
Directors: Hisao Tanaka Hidejiro Shimomitsu
Hideo Kitamura Makoto Kubo
Akira Sudo Masahiko Fukakushi
Kiyoshi Kobayashi Fumiaki Ushio
Fumio Muraoka Masashi Muromachi
Outside Directors: Takeo Kosugi Hiroyuki Itami
Ken Shimanouchi Kiyomi Saito

Executive Officers

Representative Executive Officer
President and Chief Executive Officer:
Hisao Tanaka  
Representative Executive Officers
Corporate Senior Executive Vice Presidents:
Hidejiro Shimomitsu Hideo Kitamura
Makoto Kubo Akira Sudo
Executive Officers
Corporate Executive Vice Presidents:
Masahiko Fukakushi Kiyoshi Kobayashi
Yasuharu Igarashi Toshio Masaki
Hiroshi Saito  
Executive Officers
Corporate Senior Vice Presidents:
Fumiaki Ushio Masaaki Osumi
Shigenori Shiga Masayasu Toyohara
Hironobu Nishikori Osamu Maekawa
Shigenori Tokumitsu Yasuo Naruke
Naoki Takenaka Naoto Nishida
Executive Officers
Corporate Vice Presidents:
Masakazu Kakumu Masazumi Yoshioka
Hiroshi Igashira Teruo Kiriyama
Kiyoshi Okamura Takeshi Yokota
Takemi Adachi Yoshihiro Aburatani
Shigeyoshi Shimotsuji Shigeru Tasaki
Yukihiko Kazao Hiroshi Kurihara
Keizo Maeda Seiichi Mori
Noriaki Hashimoto Hidehito Murato

To Top

This Web site contains projections of business results, statements regarding business plans and other forward-looking statements. This information is based on certain assumptions, such as the economic environment, business policies and other factors, as of the date when each document was posted. Actual results may differ significantly from the estimates listed here.