Japan


Home > About Toshiba > Investor Relations > Corporate Governance >

Directors and Executives

As of June 25, 2014

Directors

Chairman of the Board and Director: Masashi Muromachi  
Vice Chairman of the Board and Director: Norio Sasaki  
Directors: Hisao Tanaka Hidejiro Shimomitsu
Masahiko Fukakushi Kiyoshi Kobayashi
Toshio Masaki Naoto Nishida
Keizo Maeda Fumiaki Ushio
Makoto Kubo Seiya Shimaoka
Outside Directors: Hiroyuki Itami Ken Shimanouchi
Kiyomi Saito Sakutaro Tanino

Executive Officers

Representative Executive Officer
President and Chief Executive Officer:
Hisao Tanaka  
Representative Executive Officers
Corporate Senior Executive Vice Presidents:
Hidejiro Shimomitsu Masahiko Fukakushi
Kiyoshi Kobayashi Toshio Masaki
Executive Officers
Corporate Executive Vice Presidents:
Hiroshi Saito Shigenori Shiga
Yasuo Naruke Naoto Nishida
Representative Executive Officer
Corporate Executive Vice President:
Keizo Maeda  
Executive Officers
Corporate Senior Vice Presidents:
Masaaki Oosumi Masayasu Toyohara
Hironobu Nishikori Osamu Maekawa
Shigenori Tokumitsu Naoki Takenaka
Fumiaki Ushio Shinichiro Akiba
Takeshi Yokota Yoshihiro Aburatani
Satoshi Tsunakawa  
Executive Officers
Corporate Vice Presidents:
Masakazu Kakumu Hiroshi Igashira
Kiyoshi Okamura Takemi Adachi
Shigeyoshi Shimotsuji Shigeru Tasaki
Yukihiko Kazao Hiroshi Kurihara
Seiichi Mori Noriaki Hashimoto
Hidehito Murato Nobuo Hayasaka
Shiro Saito Fumio Otani
Koichi Harazono Isahiro Hasegawa

To Top

This Web site contains projections of business results, statements regarding business plans and other forward-looking statements. This information is based on certain assumptions, such as the economic environment, business policies and other factors, as of the date when each document was posted. Actual results may differ significantly from the estimates listed here.